I. Tháp Thí Luyện


*Yêu Cầu


Thành Chủ cấp 75
NPc trong tháp Tầng 1 là cấp 100 nên các thành chủ hãy chuẩn bị kỹ lưỡng
trước khi muốn tham gia


*Cách Tham Gia

Khi đạt cấp 75 hệ thống sẽ tự động xuất hiện kiến
trúc Tháp Thí Luyện


Các bạn nhấp vào nhà Tháp Thí Luyện => Tháp Thí Luyện


Khi vào tháp Thí Luyện các bạn bắt đầu chọn tầng để vượt
1: Tháp
2: Số tầng đã vượt
3: Số Thí Luyện Lệnh còn lại ( mỗi lần vượt yêu cầu 3 Thí Luyện Lệnh ,
TLL có thể kiếm dc bằng cách đánh Quân Đoàn trong các Phó Bản )
4: Trận Pháp của tầng sắp vượt : các bạn nên tham khảo trước rồi sắp xếp
đội hình khắc chế để vượt tháp 1 cách dễ dàng nhất
*Cách Vượt Tầng


khi các bạn đã chọn được đội hình ưng ý thì bấm và
Vượt Tháp để tiến hành Vượt ( yêu cầu 3 TLL )Mỗi tầng có 10 NPC - mỗi lần vượt qua 1 NPC bạn
nhận dc số Chiến Công Nhất Định
+ Khi đạt đủ 800k Uy danh các bạn có thể tiến hành cổ Vũ ( Mỗi lần mất
200 uy danh )
+ hoặc dùng Vàng để cổ Vũ

+ Nếu các bạn ko muốn nhấp từng NPC thì có thể chọn " Tự Vượt Tháp" hệ
thống sẽ tự động vượt cho bạn )Nếu Thất Bại các bạn có 3 lần chiến lại , sau lần
thứ 3 các bạn sữ dụng vàng để chiến lại hoặc thoát ra ( nếu thoát ra ,
sau này vào lại sẽ bắt đầu vượt lại từ NPC 1 )

*Phần Thưởng

Chiến Công
Hồn Tướng ( Dùng để Điểm Tướng )
Hồn Tinh ( dùng quay số ra Hồn Tướng )


II. Luyện

Khi vượt qua 1 tháp có cơ hội nhận được Hồn Tinh ,
Bạn dùng Hồn Tinh để đặt cược luyện thành Hồn Tướng ( nếu may mắn thì
dc số lượng HT* số lượng khủng (x25 , 50 , 75 , 100 , 250 ) , nếu ko may
mắm =. bạn mất trắng số HT đã đặt cược )
Cách Luyện : Nhấp chuột vào ô bạn muốn đặt cược ( tối da 5 Hồn Tinh )
=> Nhấp LuyệnIII. Điểm Tướng

tùy vào Tướng mà có yêu cầu số Lượng Hồn Tướng +
số tầng phải vượt
Sau khi đủ Yêu cầu để chiêu tướng các bạn nhấp vào Điểm Tướng để chiêu
mộ tướng đó